نظریه اشراف دین بر سیاست
38 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1381 - شماره 20 » (18 صفحه - از 185 تا 202)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر در صدد تبیین نظریه «اِشراف دین بر سیاست» از دیدگاه مهندس مهدی بازرگان است. وی دین را حاکم بر سیاست می‏داند و بر این باور است که هدف اصلی دین، «خدا و آخرت» می‏باشد و مسائل سیاسی جنبه دنیایی و فرعی دارند؛ از این رو بر اساس حکم عقل لازم است دنیا را بر طبق اصول توحیدی و بر پایه هدف غایی دین، سامان داد. بنابر نظریه بازرگان، دین بر سیاست اشراف کلی داشته، آن را جهت می‏دهد ولی وارد جزئیات آن نمی‏شود. واژه‏های کلیدی: دین، سیاست، دین و سیاست، اندیشه‏های سیاسی، بازرگان.